Latest Syarat

Syarat Wajib Zakat Fitrah

13 September 2022
Syarat Wajib Zakat Fitrah

Selain berpuasa, rukun Islam lain yang wajib ditunaikan saat Ramadan adalah zakat fitrah. Ibadah ini dapat ditunaikan paling lambat sebelum shalat Idul Fitri. 

Zakat fitrah boleh ditunaikan dalam bentuk makanan pokok maupun uang yang nilainya setara. Adapun besarannya adalah sekitar 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras (atau makanan pokok lainnya) per orang.

Syarat Wajib Zakat Fitrah

1. Beragama Islam
Setiap orang yang beragam Islam wajib membayarkan zakat fitrah.

2. Merdeka
Orang yang merdeka, dalam artian bukan dari kalangan buak atau hamba sahaya, wajib membayarkan zakat fitrah.

3. Mampu atau berkecukupan
orang yang mampu dan berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari wajib membayar zakat fitrah, termasuk untuk orang yang dinafkahinya.

4. Menemui waktu wajib zakat
Waktu membayarkan zakat fitrah dapat dilakukan di bulan Ramadan, lebih utama di hari terakhir Ramadan hingga sebelum salat Idulfitri.
 

Rukun Zakat Fitrah

Rukun merupakan tahapan yang wajib dipenuhi saat menunaikan zakat. Berikut adalah rukun zakat fitrah:

1. Niat zakat fitrah
2. Terdapat muzakki atau orang yang berzakat
3. Terdapat mustahik atau orang yang menerima zakat
4. Memberikan harta atau makanan pokok yang dizakatkan.


Bagikan syarat ini:
Laporkan

Ingin update syarat terbaru?

Partners